ตุลาคม 24, 2016, 10:56:41 PM
2927 กระทู้ - 750 หัวข้อ - 1037 สมาชิก

ผู้เขียน หัวข้อ: การคำนวณวงเงินร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนฯ  (อ่าน 52562 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

อ๊อด พรพรหม

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 84
 • ท้อได้แต่อย่าถอย
  • ดูรายละเอียด
การคำนวณ 40 % ตามมาตรา 35 ของ พ.ร.บ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
งบประมาณรายจ่ายประจำปี คือ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ ซึ่งรวมเงินอุดหนุนทั่วไปด้วย
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ ไม่สามารถนำมาตั้งจ่ายเป็นงบประมาณ
หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นได้ ยกเว้นเงินอุดหนุนที่ รัฐจัดสรร เป็นเงินเดือนและสวัสดิการสำหรับพนักงานครูเทศบาล และ การถ่ายโอนตามกฎหมาย แผนกระจายอำนาจ

ประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
มี 18 รายการ ตามประกาศ ก.ถ. ลงวันที่ 26 ก.ค.2544
ได้แก่ ช่วยเหลือบุตร/การศึกษาบุตร /รักษาพยาบาล /ค่าเช่าบ้าน / บำเหน็จลูกจ้างประจำ /เงินสมทบกองทุนประกันสังคม /เงินสมทบกองทุนบำเหน็จข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น / ฯลฯ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ ก.กลางกำหนด (โบนัสประจำปี)
สวัสดิการสำหรับสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เป็นต้น

การคำนวณ 40 % ยกตัวอย่าง อปท. ประมาณการรายรับไว้ 10,000,000 บาท (รายได้ 7ล้าน+อุดหนุน 3ล้าน) ม. 35 แห่ง พรบ.บริหารงานบุคคลฯ พ.ศ. 2542 กำหนดให้การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประโยชน์ตอบแทนอื่นฯไม่เกิน 40% ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยจ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด หมายถึง 40% ของ 10,000,000 บาท = 4,000,000 บาท (แต่ไม่เกินยอดเงินรายได้ 7,00,000 บาท )

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
อัตรากำลัง 30 ตำแหน่ง = x บาท
ประโยชน์ตอบแทนฯ 20 % ของ x = y บาท
x + y = < 4 , 000 ,000 บาท
เงื่อนไข มีเงินรายรับจริงตามประมาณการรายรับที่ตั้งไว้

ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
อัตรากำลัง 10 ตำแหน่ง < x บาท
ประโยชน์ตอบแทนฯ y บาทหรือ > y บาท
< x + y หรือ < x + > y = < 4 , 000 ,000 ( ส่วนใหญ่น้อยกว่าประมาณการในแผนอัตรากำลัง )

กรณีเปอร์เซ็นต์ ไม่น้อยกว่าแผนอัตรากำลัง หรือ เกิน 40 % เพราะ
- นำเงินไปเพิ่มใน y มากกว่า 20 % ตามที่กำหนดไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี
< x + > y = < 4 , 000 ,000
- คำนวณเงินของตำแหน่งว่างต่ำ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณ เช่น…
< x + > y = > 4 , 000 ,000

การคำนวณกรณีตำแหน่งว่าง
(สูงกว่าขั้นต่ำ ซี 1 (1 ขั้น ) – ขั้นต่ำ ซี 1 ) + (ขั้นสูง ซี 4 – ต่ำกว่าขั้นสูง ซี 4 ( 1 ขั้น ) x 12 หาร 2
ลข .ซี 1 ( 5,100 – 4,870 ) + ซี 4 (19,100 – 18,480) x 12 / 2 (5,100)
ลข .ซี 2 (6,140 – 5,810) + ซี 5 (23,340 – 22,600) x 12 / 2 (6,420)
ลข .ซี 3 (7,530 – 7,140) + ซี 6ว (28,880 – 27,960) x 12 / 2 (7,860)

ซี 1-3/4 4,870 + 19,100 x 12 / 2 ( 143,820 ) (ขั้นต่ำ ซี 1 + ขั้นสูง ซี 4) X 12 หาร 2
ซี 2-4/5 5,810 + 23,340 x 12 / 2 (174,900 )
ซี 3-5/6ว. 7,140 x 12 / 2 (216,120 )
ซี 7 35,220 + 16,190 x 12 / 2 (308,460)
ซี 8 49,830 + 19,860 x 12 / 2 (418,140)
เบอร์ไลน์ 0987503501 และ 0956860344

numtan

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • ดูรายละเอียด
ขอด้วยคะ num_tan1527@hotmail.com

nusara

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 21
  • ดูรายละเอียด
รบกวนขอด้วยคนค่ะ nusara_2521@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

ขอแบบฟอร์มการตรวบสอบเงิน 40% ด้วยคพ kimjoyrin@hotmail.com ขอบคุณมากคะจะได้เป็นแนวทางในการคำนวณที่ชัดเจนมากขึ้น

parny2520

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 29
  • ดูรายละเอียด
ขอด้วยค่ะ parny_lorra@hotmail.com