ตุลาคม 01, 2016, 10:28:08 PM
2926 กระทู้ - 749 หัวข้อ - 1031 สมาชิก

ผู้เขียน หัวข้อ: ผู้มีหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนั้คงค้าง เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน คือใคร ?  (อ่าน 12885 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

CanCan

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 26
  • ดูรายละเอียด
รบกวนสอบถามค่ะ ที่เทศบาล ได้ยกฐานะจาก อบต. มาเป็นเทศบาล และ มีลูกหนี้คงค้าง โครงการเศรษฐกิจชุมชนอยู่ เป็นจำนวนมาก เกือบทั้งจำนวน และได้ให้ทางกองคลัง ดำเนินการ เร่งรัด ติดตามหนี้ แต่กลับได้คำตอบว่า ไม่รู้เรื่อง มาไม่ทัน ตอนที่มีการกู้เงิน จึงไ่ม่ยอมติดตามเร่งรัดหนี้สิน ดังนั้น จึงอยากสอบถามว่า ใครเป็นผู้ที่ต้องทำหน้าที่นี้ มีระเบียบกฎหมายใด ระบุ ไว้หรือไม่

lovehathai

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 555
 • หทัยรัตน์ ขัติวงษ์
  • ดูรายละเอียด
"เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน" เห็นควรจัดทำบันทึกข้อความรายงานนายกอปท. ผ่านปลัดอปท. เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันทุกกองค่ะตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ใครทำหน้าที่อะไร ให้ผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมค่ะ สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ให้เตรียมระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องประกอบการชี้แจงด้วยนะคะ ดังแนบไฟล์
จะเห็นได้ว่า โครงการเศรษฐกิจชุมชน" มีความเสี่ยงสูงมาก ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในอปท.ต้องร่วมกันรับผิดชอบนะคะ

ขอประชาสัมพันธ์หนังสือซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามผลการตรวจสอบแนะนำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี ๒๕๕๔ ตามหนังสือที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว๒๒๘๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link
http://local.chiangmai.go.th/webmaster/0037-3-34563.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 10, 2012, 03:32:59 PM โดย lovehathai »
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และไม่ว่าจะทำอะไรต้องทำแล้วมีความสุข

CanCan

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 26
  • ดูรายละเอียด
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
แต่ตอนนี้หนักใจมาก เพราะ นายกฯ ไปพูดกับผู้กู้ ประมาณว่า ไม่ต้องชำระ เดี๋ยวทางเทศบาล จะตั้งงบประมาณชดใช้คืน ทำให้ผู้กู้ ไม่ยอมชำระคืน เพราะเชื่อในสิ่งที่นายกฯ พูด คิดว่าเป็นการหาเสียงเนื่องจากนายกฯ กำลังจะหมดวาระ

lovehathai

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 555
 • หทัยรัตน์ ขัติวงษ์
  • ดูรายละเอียด
ไม่ต้องหนักใจนะคะ เพราะหลักปฏิบัติงานของอปท.ทุกแห่ง ตาม
๑. กฎหมาย
๒. ขั้นตอน
๓. เจตนา
๔. ชอบ / ไม่ชอบ จากข้อที่ ๑ และข้อ ๒

ดังนั้น ในฐานะที่เราเป็น "เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน" จะต้องดำเนินการรายงานเป็นบันทึกข้อความตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ต่อนายกอปท.ผ่านปลัดอปท. ให้เป็นลายลักษณ์อักษร

การตั้งงบประมาณชดใช้คืนในโครงการเศรษฐกิจชุมชน เป็นความเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๑๖ การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทำตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๓
"เจ้าหน้าที่งบประมาณ" หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบิรหารส่วนตำบล

ดังนั้น "เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน" ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นลายลักษณ์อักษร ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การตั้งบประมาณรายจ่ายประจำปีจะเห็นได้ว่า กระทรวงมหาดไทยะมีหนังสือซักซ้อมการตั้งบประมาณทุกปีงบประมาณ อาทิเช่น ปี งบประมาณ ๕๖ ดังแนบไฟล์ และไม่ได้ระบุให้ตั้งงบประมาณชดใช้คืนเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนค่ะ

ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ถามนะคะ "ให้ผู้ถามจัดทำบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์อักษณนะคะ" และยินดีให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำบันทึกความของผู้ถามค่ะ ให้ส่ง email มาให้ช่วยดูบันทึกข้อความให้ก็ได้ค่ะ ส่งมาที่ lovehathai@yahoo.com

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 11, 2012, 10:30:47 AM โดย lovehathai »
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และไม่ว่าจะทำอะไรต้องทำแล้วมีความสุข