ตุลาคม 21, 2016, 04:30:01 AM
2927 กระทู้ - 750 หัวข้อ - 1036 สมาชิก

ผู้เขียน หัวข้อ: ระเบียบโครงการเศรษฐกิจชุมชน  (อ่าน 18085 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

lovehathai

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 555
 • หทัยรัตน์ ขัติวงษ์
  • ดูรายละเอียด
ระเบียบโครงการเศรษฐกิจชุมชน
« เมื่อ: มกราคม 09, 2012, 05:46:28 PM »
ตามหนังสือ มท ๐๓๑๘/ว.๒๙๙๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ กรมการปกครอง ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมอาชีพของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยกำหนดแนวทางให้ประเภทของโครงการ เป็นโครงการประเภทส่งเสริมอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเป็นของตนเอง มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล โดยจัดตั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียน และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การควบคุม ตรวจสอบ ข้อ ๒๘ (๒) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลและสภาตำบล จัดทำรายงานฐานะการเงินของเงินทุนหมุนเวียน และผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กำหนดแนบท้ายระเบียบนี้รายงานให้นายอำเภอทราบ ภายในวันที่ ๑ ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม

เพื่อประโยชน์ต่อการรายงานตามระเบียบ ให้ดาวน์โหลด "คู่มือการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน" ใน Link
http://www.4shared.com/get/qRM1eS_1/_online.html
และดังแนบไฟล์ ;D :)
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และไม่ว่าจะทำอะไรต้องทำแล้วมีความสุข

lovehathai

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 555
 • หทัยรัตน์ ขัติวงษ์
  • ดูรายละเอียด
ตัวอย่างแบบรายงานผลตามระเบียบโครงการเศรษฐกิจชุมชนดังแนบไฟล์
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และไม่ว่าจะทำอะไรต้องทำแล้วมีความสุข

lovehathai

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 555
 • หทัยรัตน์ ขัติวงษ์
  • ดูรายละเอียด
สรุปแบบรายงานผลโครงการศก.ชุมชน
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 09, 2012, 06:20:37 PM »
ตัวอย่าง
๑.แบบสรุปแบบรายงานผลโครงการศก.ชุมชนดังแนบไฟล์
๒.ประกาศผลการตรวจสอบโครงการศก.ชุมชนดังแนบไฟล์
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และไม่ว่าจะทำอะไรต้องทำแล้วมีความสุข

lovehathai

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 555
 • หทัยรัตน์ ขัติวงษ์
  • ดูรายละเอียด
เพื่อประโยชน์ต่อการรายงานผลโครงการเศรษฐกิจชุมชนเป็นรูปเล่ม จึงขอเผยแพร่ตัวอย่างบันทึกเสนอผู้บริหาร คำนำ สารบัญ ดังแนบไฟล์
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และไม่ว่าจะทำอะไรต้องทำแล้วมีความสุข

lovehathai

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 555
 • หทัยรัตน์ ขัติวงษ์
  • ดูรายละเอียด
ขอประชาสัมพันธ์หนังสือซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามผลการตรวจสอบแนะนำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี ๒๕๕๔ ตามหนังสือที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว๒๒๘๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link
http://local.chiangmai.go.th/webmaster/0037-3-34563.pdf
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และไม่ว่าจะทำอะไรต้องทำแล้วมีความสุข