กันยายน 25, 2016, 03:51:37 AM
2924 กระทู้ - 748 หัวข้อ - 1028 สมาชิก

ผู้เขียน หัวข้อ: การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาบของท้องถิ่น  (อ่าน 18995 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

netties

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 9
  • ดูรายละเอียด
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาบของท้องถิ่น
« เมื่อ: มิถุนายน 13, 2012, 03:09:00 PM »
              ปัจจุบันท้องถิ่นเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบมท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) 2549  ซึ่งยังอ้างถึง พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2545  ซึ่งปัจจุบันถูกยกเลิกโดย พรก. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ในส่วนของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของท้องถิ่นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำนิยามในข้อ 4 เกี่ยวกับพนักงานส่วนท้องถิ่น (ใช้คำว่าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล)  และในข้อ 6 ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ4และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  *** เมื่อเทียบกับพรก.ปี 53  ผู้มีสิทธิ ประกอบไปด้วย ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย และ ผู้ได้รับบำนาญปกติ หรือบำนาญพิเศษ 
        ในกรณีดังกล่าวอยากทราบว่า  สรุปแล้วนายกอบต. รองนายกอบต. สมาชิกอบต.  มีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่  ที่เข้าใจคือนายกยังมีสิทธิเบิกได้  แต่รองนายก กับ สมาชิกอบต.ไม่มีสิทธิ  ไม่ทราบว่าท่านอื่นมีความคิดเห็นอย่างไร 
          เรียนถามผู้รู้ช่วยอธิบายรายละเอียดให้ทราบด้วย   ขอบคุณมากค่ะ

lovehathai

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 555
 • หทัยรัตน์ ขัติวงษ์
  • ดูรายละเอียด
Re: การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาบของท้องถิ่น
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2012, 05:18:14 PM »
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙)
สรุปเนื้อหาหลัก ๆ มีดังนี้
ในระเบียบนี้
“พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายถึง
- ข้าราชการ อบจ.
- พนักงานเทศบาล
- พนักงานเมืองพัทยา
- พนักงานส่วนตำบล
- ผู้รับบำนาญตามกฎหมายบำเหน็จ บำนาญฯ
- รวมถึงนายก / รองนายก** กฎหมายเดิมมาจากการเลือกตั้ง /
  เปลี่ยนชื่อเป็นรองนายก (รองนายกที่มาจากการแต่งตั้ง เบิกไม่ได้)

- ลูกจ้างประจำ
“ค่ารักษาพยาบาล” เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล ดังนี้
(๑) ค่ายา/ค่าเลือดและส่วนประกอของเลือดหรือสารทดแทน/ค่าน้ำยาหรืออาหารทางเส้นเลือด/ค่าออกซิเจนและอื่น ๆ
(๒) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
(๓) ค่าบริการทางแพทย์ ไม่รวมค่าจ้างพยาบาลพิเศษ/ค่าธรรมเนียมพิเศษฯ
(๔) ค่าห้องและค่าอาหาร
(๕) ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (เข้าตรวจฯในสถานพยาบาลของทางราชการและเบิกค่าตรวจฯ ได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด)

“บุคคลในครอบครัว”
(๑) บุตรชอบด้วยกฎหมาย         ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
                                              บรรลุนิติภาวะแต่เป็นคนไร้ความสามารถ
                                              หรือเสมือนไร้ความสามารถ
       (กรณีบุตรเกิน ๓ คน เบิกได้คนที่ ๑ – ๓ ** ไม่รวมบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น)
(๒) คู่สมรส
(๓) บิดาหรือมารดาของผู้มีสิทธิ
 “การเบิกเงิน”
(๑) สถานที่พยาบาลของทางราชการ
      (๑.๑) ผู้ป่วยนอก 
      (๑.๒) ผู้ป่วยใน     
(๒) สถานที่พยาบาลของเอกชน
      (๒.๑) ผู้ป่วยนอกเบิกไม่ได้
      (๒.๒) ผู้ป่วยใน ต้องประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจำเป็นรีบด่วน ซึ่งหากมิได้รับการรักษาในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของบุคคลดังกล่าว เมื่อได้มีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของ เอกชนนั้นมาประกอบการยื่นขอเบิกไม่เกิน ๑ ปี นับถัดจากวันที่ปรากฏในหลักฐานการรับเงิน
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และไม่ว่าจะทำอะไรต้องทำแล้วมีความสุข

netties

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 9
  • ดูรายละเอียด
Re: การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาบของท้องถิ่น
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2012, 08:52:05 AM »
ขอบคุณค่ะพี่เลิฟที่ให้ความกระจ่าง  ทำไมระเบียบของมหาดไทยเราไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันกับเขาบ้าง  พรก.เกี่ยวกับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลเขาปรับปรุงใหม่ล่าสุดปี 2553 แล้ว  ของเราฉบับล่าสุดยังเป็น 2549 อยู่เลย  แล้วอย่างนี้ความหวังที่พนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างพวกเราจะได้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบเบิกจ่ายตรงเหมือนก.พ.จะมีหวังไหมเนี่ย