กันยายน 29, 2016, 05:07:18 PM
2926 กระทู้ - 749 หัวข้อ - 1031 สมาชิก

ผู้เขียน หัวข้อ: แนวปฏิบัติและข้อหารือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อห้าม “การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง”  (อ่าน 13375 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

lovehathai

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 555
  • หทัยรัตน์ ขัติวงษ์
    • ดูรายละเอียด
แนวปฏิบัติและข้อหารือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อห้าม “การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง”  ประกอบด้วย
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙ ) พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้อ ๑๖ วรรคสอง กำหนดเป็นข้อห้ามเกี่ยวกับการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน เพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป จะกระทำมิได้ สำหรับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดสำหรับการแบ่งซื้อแบ่งจ้างวัสดุที่ง่ายต่อการเน่าเสีย หรือโดยสภาพไม่อาจดำเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันทั้งจำนวน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link
http://www.thailocaladmin.go.th/upload/regulation/type2/2553/8/463_1.pdf?time=1336130781407
๒. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๘/ว๒๒๕๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link
 http://lawlocal.tongthin.com/book/0619.pdf
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๕๐๖๖ ลงวันที่  ๘  ธันวาคม ๒๕๔๗ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๗๖๑ ลงวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๔๘ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link
http://www.phraelocal.go.th/mydoc/4-post/03/22-V%201761.pdf
๔. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณี อบต.แบ่งซื้อแบ่งจ้างพัสดุ อบต. ตอนที่ ๑  วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link
http://www.nakam.go.th/_files/down/pic_eKCAgDhk.pdf
๕. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณี อบต.แบ่งซื้อแบ่งจ้างพัสดุ อบต. ตอนที่ ๒ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link
http://www.nakam.go.th/_files/down/pic_rCmnCIes.pdf

 ;Dหวังว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่นทุกท่านนะคะ :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 04, 2012, 06:29:24 PM โดย lovehathai »
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และไม่ว่าจะทำอะไรต้องทำแล้วมีความสุข