เมษายน 17, 2014, 08:36:24 AM
2541 กระทู้ - 641 หัวข้อ - 766 สมาชิก

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - lovehathai

หน้า: [1] 2 3 ... 32
1
ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงานและการตรวจสอบด้านงบประมาณ การเงิน และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิมพ์ปี 2556 (เล่มสีส้ม) ขอให้ทุกท่านใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานตรวจสอบภายในอปท.นะคะ ซึ่ง หน่วยงานของท่านจะได้รับหน่วยงานละเล่ม ซึ่งอบต.โป่งงามได้รับจากท้องถิ่นอำเภอแม่สาย โดยปลัดอบต.โป่งงาม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำเนาแจกหน่วยรับตรวจกองคลัง สำนักปลัด ส่วนโยธา และส่วนการศึกษา รวมถึงเพื่อเป็นเอกสารพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานอบต.โป่งงาม ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน

2
กระทู้นี้ ลบออกด้วยนะคะ เป็นกระทู้ก่อกวนอีกแล้วค่ะ
http://www.auditgrouplocal.com/forum/index.php?topic=710.msg2689;topicseen#new

ลบ สมาชิกชื่อ
makujang

3
และโครงการรู้เราให้เท่ากัน เพื่อพัฒนาความรู้หน่วยรับตรวจดังแนบไฟล์นะคะ

4
โครงการโป่งงามโปร่งใส สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link
http://www.pong-ngam.go.th/Pong-ngam%20News/pongsai.pdf


5
ตัวอย่างแผนการตรวจสอบสามารถดาวน์โหลดได้ที่ กระทู้นี้ นะคะ
http://www.auditgrouplocal.com/forum/index.php?topic=607.0

6
ขอให้ลบกระทู้นี้ และนำสมาชิกเว็ปบอร์ดรายนี้ที่ก่อกวนออกด้วยนะคะ

โปรดลบสมาชิกก่อกวน
mint23
โปรดลบกระทู้ก่อกวนนี้
http://www.auditgrouplocal.com/forum/index.php?topic=689.0

และ
โปรดลบสมาชิกก่อก่วนชื่อ
guyresidence
โปรดลบกระทู้ก่อกวนนี้
http://www.auditgrouplocal.com/forum/index.php?topic=702.msg2671;topicseen#new

7
ฝากให้ผู้ถามคำนึงถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมค่ะ

 >:(หากอปท.ของผู้ถามต้องการซื้อสลากธ ก ส หรือสลากออกสิน เมื่อจะซื้อแล้วเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของระเบียบหรือไม่เช่น
1. ได้บรรจุไว้ในแผนสามปีหรือไม่
2. ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ / ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือไม่
หรือหากตั้งงบประมาณเบิกจ่ายไว้แล้วเป็นไปตามระเบียบฯ งบประมาณ 2541 ข้อ 16 หรือไม่

8
ในฐานะ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ขออนุญาตให้ข้อเสนอแนะให้ผู้ถาม จัดทำบันทึกข้อความเรียน นายกอปท.ผ่านปลัดอปท. เพื่อชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ว่าไม่สามารถนำงบประมาณไปลงทุนซื้อสลากใดได้จากธนาคาร และทำไมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในต้องขอเคสตัวอย่างที่เคยมีผู้กระทำผิดมาแล้ว.....และให้ศึกษาวินัยทางการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ด้วยนะคะ ข้อ 17 ซึ่งผู้อำนวยการกองคลังต้องทราบ

9
พูดคุยเรื่องทั่วไป / Re: ขอส่งกำลังใจ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2014, 11:11:08 AM »
ตอบให้แล้วนะคะในกระทู้
http://www.auditgrouplocal.com/forum/index.php?topic=683.msg2621;topicseen#new

10
ไม่มีระเบียบ กฎหมาย ของกระทรวงมหาดไทย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำงบประมาณไปลงทุนเพื่อซื้อสลากธกส.หรือสลากใด ๆ ได้ ขอให้ผู้ถามคำนึง ถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ การเก็บรักษาเงิน ข้อ ๒๐ ๒๑ และ การเก็บรักษาเงิน ข้อ ๒๖ ๒๗ และข้อกำหนดในการจ่ายเงิน ข้อ ๖๗ รวมถึงหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ว๔๕๕๑
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2012/9/11171_1.pdf?time=1392693114455

ดังนั้น เทศบาลจึงไม่สามารถซื้อสลาก :-* หากซื้อไปแล้วจะใช้ระเบียบใดของกระทรวงมหาดไทยซื้อตามระเบียบเบิกจ่ายเงิน ข้อ 67 คะ ซึ่งปัจจุบันนี้ สตง. ทักท้วงมาหลายแห่งแล้ว...

11
ก่อนอื่น ต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ ค่ะ ที่ เว็ปไซต์ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น http://www.auditgrouplocal.com/ และเว็ปบอร์ดhttp://www.auditgrouplocal.com/forum/ ไม่สามารถใช้การได้เป็นระยะเวลา หนึ่งเดือนเศษ

 :)ในขณะนี้ เว็ปไซต์และเว็ปบอร์ด สมาชิกชมรมฯ สามารถใช้การได้เป็นปกติแล้วนะคะ  :-*

12
จากคำถาม ได้สอบถามหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต ให้แล้วนะคะ เพราะหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต ได้แยกการเบิกจ่ายงบประมาณออกมาจากสำนักปลัดเช่นเดียวกับหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.มุกดาหาร ดังนั้น ถือว่าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.มุกดาหาร เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จึงจำเป็นต้องทำฎีกาเบิกจ่ายเป็นของหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.มุกดาหาร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.มุกดาหารต้องลงนามเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นการดีมากที่สุดแล้วนะคะที่ได้แยกงบประมาณออกมาจากสำนักปลัดซึ่งทำให้หน่วยตรวจสอบภายในมีฐานะเทียบเท่าสำนัก / กอง....และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ต้องมีความก้าวหน้าหากเรารวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันคือการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น... :-*

13
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ นะคะ และขออภัยที่ตอบล่าช้าเนื่องจากลาพักผ่อนยาวและเป็นไข้หวัดทำให้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไปสิบกว่าวันค่ะ แต่ตอนนี้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ปกติแล้ว
จากคำถาม ขอตอบดังนี้
1. ผู้ถามต้องเข้าใจมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นลำดับแรก ดัง Link
http://www.auditgrouplocal.com/paper/kD.pdf
2. การควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของทุกคนภายในอปท.ทั่วประเทศ
3. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในในการควบคุมภายในคือ การสอบทานการควบคุมภายใน เท่านั้น มิใช่หน้าที่ ๆ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในต้องเข้าไปแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งสอดคล้องกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ซึ่งออกโดยกรมบัญชีกลาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๗

และขอถามกลับนะคะ ว่า ผู้ถามได้จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในแล้วใช่มั้ยคะ และไปฝึกอบรมการตรวจสอบภายในระดับต้นกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือยังคะ ....ผู้ถามต้องทำความเข้าใจกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับกฎบัตรการตรวจสอบภายในนะคะ

14
จากคำถาม
พี่เลิฟคะถ้าเราระบุว่าเป็นการสอบทานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แล้วเราต้องรายงานผลการตรวจมั้ยคะ เหมือนกับที่เราตรวจงานอื่นน่ะค่ะ

ปกติการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภาย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ต้องรายงานในแบบ ปส. คือแบบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน อยู่แล้ว ดังนั้น ไม่ต้องรายงานผลการตรวจนะคะ

และผู้ถามเคยทำหรือยัง แบบ ปส. และพี่เลิฟเป็นห่วงนะ ให้อ่านระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจนะ

 :-*อ่านหนังสือเยอะนะคะ ตามระเบียบข้างต้น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ต้องเข้าใจนะ :-*

15
ความแตกต่างของ "การตรวจสอบภายใน" และ "การควบคุมภายใน"

แตกต่าง.. ตั้งแต่..ที่มาของระเบียบ..ผู้รับผิดชอบ..และ..การปฏิบัติตามระเบียบ...

- การตรวจสอบภายใน เป็นระเบียบ ของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๕
- การควบคุมภายใน เป็นระเบียบ ของ ระเบียบคณะกรรมการ  ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

การตรวจสอบภายใน เป็นภารกิจของ ผู้ตรวจสอบภายใน (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อปท.) การที่ผู้บริหารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นมาทำหน้าที่ตรวจสอบ “กิจการ” ภายในองค์กร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน “เป็นเครื่องมือ” ของผู้บริหาร เพราะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ที่ผู้บริหารได้มี นโยบาย / อนุญาตสั่งการและดำเนินการไปแล้ว ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการไปแล้วอย่างไร หรือไม่ ? ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หรือไม่ ?  หากมีข้อบกพร่องจะได้รีบแก้ไขได้ทันท่วงที ก่อนผู้ตรวจสอบภายนอก (สตง.) จะเข้ามาตรวจสอบ

การควบคุมภายในเป็นภารกิจของ “ทุกคน” ในองค์กรการควบคุมภายใน เป็นการปฏิบัติภารกิจตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง โดยประหยัด คุ้มประโยชน์ และเป็นการป้องกันการทุจริตฉะนั้น แท้จริงแล้ว การควบคุมภายใน เป็นการ “เฝ้าระวัง”
เมื่อพบ “ความเสี่ยง” นำความเสี่ยงที่ค้นพบ มาบริหารจัดการ เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงหรือหมดไปจากองค์กร

หน้า: [1] 2 3 ... 32