ตุลาคม 01, 2014, 12:56:42 PM
2754 กระทู้ - 690 หัวข้อ - 893 สมาชิก

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - lovehathai

หน้า: [1] 2 3 ... 36
1
โดยปกติ โครงการดังกล่าวต้องบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปีของอปท. และจะตั้งบประมาณเบิกจ่ายไว้ในเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดค่าใช้สอย เมื่อเบิกจ่ายเงินโครงการก็ต้องมีรายละเอียดโครงการและบัญชีค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการว่า หมวดค่าใช้สอยจะเบิกได้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าน้ำยาพ่นยุง หากจะเบิกค่าจ้างเหมาพ่นก็สามารถเบิกได้นะคะ ข้อสังเกตนะคะ เมื่อเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงก็ต้องเบิกค่าน้ำยาพ่นยุงด้วยเพราะเป็นของคู่กันมิเช่นนั้นจะพ่นยุงได้อย่างไรคะ :-*

2
นายกเดินทางไปราชการภายในประเทศหรือต่างประเทศ

3
 :)กระดาษทำการ การใช้และรักษารถยนต์ของอปท.ตามระเบียบมท. ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ. 2548 ดังแนบไฟล์ หวังว่าจะนำไปปรับใช้กับอปท.ได้นะคะ ;D

4
เช่าซื้อต่างท้องที่นำมาเบิกค่าเช่าบ้านไม่ได้
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/6976 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ดังแนบไฟล์ มี 2 ไฟล์นะคะ

ดังนั้น ค่าเช่าซื้อบ้านซึ่งผ่อนอยู่แล้วจากจังหวัด ก มาเบิกไม่ได้ค่ะ :-*


5
พูดคุยเรื่องทั่วไป / Re: เบิกค่าเช่าซื้อ
« เมื่อ: กันยายน 19, 2014, 05:48:31 PM »
ขอให้ข้อเสนอแนะดังนี้นะคะ
เห็นควรพิจารณาให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของอปท. ผู้ถามดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่า ทั้งคู่ได้แต่งงานและอยู่บ้านหลังเดียวกัน...และจากคำถามจะเห็นได้ว่า คู่นี้มีบ้าน 2 หลัง หากในอนาคตทั้งคู่จดทะเบียนสมรมกัน นางเอก็ไม่สามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/6479 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ดังแนบไฟล์ จำนวน 1 ไฟล์  เรื่อง  หารือการนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้ของคู่สมรสมาใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีกู้สร้างบ้านก่อนสมรส คู่สมรสนำไปเบิกไม่ได้....

ดังนั้น ฝากถึงคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะคะ ว่าต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 ค. การอนุมัติ ในข้อ 4 วรรค2:P :-*

6
ได้ส่งหนังสือแนวปฏิบัติฯ ให้กับทุก ๆ ท่าน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดังแนบไฟล์ ค่ะ หากท่านใดมีความสนใจหนังสือเล่มนี้ ขอให้ลงชื่อ - นามสกุล หน่วยงานต้นสังกัด และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้ในกระทู้นี้นะคะ
 :-* :D ;D

7
ขอส่งกำลังใจให้กับพี่ ๆ น้อง ๆ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ทั่วประเทศนะคะ ดังภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ท่านเป็นแรงผลักดันส่งเสริมและให้กำลังใจ ให้ดิฉันนางสาวหทัยรัตน์ ขัติวงษ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติหน้าที่ฯ ตามนโยบายในโครงการโป่งงามโปร่งใส นะคะ :-*

8
ให้แจ้งไว้ในกระทู้นี้ หรือโทรแจ้งไปที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ คุณเลิฟ 0899592014 นะคะ

9
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ ความรู้เก็บมาฝาก ในหน้าหลักเว็ปไซต์ชมรมนะคะ ดัง Link
http://www.auditgrouplocal.com/data2/01092014164625.pdf

 :-* ;D :)

10
 ;Dยินดีต้อนรับมือใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน นะคะ
แผนการตรวจสอบที่เรากำหนดขึ้นเพื่อตรวจหน่วยรับตรวจนั้น ต้องคำนึงถึงจำนวนวัน / คน ด้วยค่ะ เช่นแผนกการตรวจของพี่เลิฟจะกำหนดเพียง 150 วัน ต่อ 1 คน เนื่องจากอปท.ของพี่เลิฟมีพี่เลิฟเพียงคนเดียวค่ะ เบื้องต้นมือใหม่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ได้ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติหน้าที่ในหน้าหลักเว็ปไซต์ชมรมฯ ความรู้เก็บมาฝาก ไว้อ่านบ้างแล้วใช่มั้ยคะ จาก Link
http://www.auditgrouplocal.com/data2/13062014150703.pdf

และ
http://www.auditgrouplocal.com/data2/13062014151824.pdf

แนวปฏิบัติดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้กับหน่วยรับตรวจ และพี่เลิฟได้เผยแพร่คู่มือและแนวปฏิบัติหน้าที่ไว้....มือใหม่มีไว้อ่านแล้วใช่มั้ยคะ
ดัง Link
http://www.auditgrouplocal.com/forum/index.php?topic=760.msg2898;topicseen#new

และ
http://www.auditgrouplocal.com/forum/index.php?topic=714.msg2885;topicseen#new

 >:(สรุปได้ว่าแผนการตรวจสอบ กำหนดมากเกินไปสำหรับเราไม่ได้เราต้องมีขอบเขตในการตรวจสอบของเราเพื่อออกรายงานผลให้ผู้บริหารได้นำไปพิจารณาปรับปรุงผลการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรับตรวจนะคะ

พี่เลิฟขอส่งกำลังใจไปให้เป็นพี่เลี้ยง..นะคะ :-* เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ไม่มีอะไรยากเลย หากเรามีใจรักในการปฏิบัติหน้าที่นะคะ

11
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แจ้งแผนการฝึกอบรม ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่หน้าหลักเว็ปไซต์ชมรมฯ
http://www.auditgrouplocal.com/data2/31082014214701.pdf


ณ ศูนย์ฝึกอบรม คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี
หลักสูตรระยะสั้น การตรวจสอบภายในระดับต้น รุ่นที่ ๔ (๖ วัน) ระหว่างวันที่ ๓ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
สมัครอบรมได้ที่ Link
http://118.175.38.116/online/submission.aspx?cid=2140

หลักสูตรระยะสั้น การตรวจสอบภายในระดับกลาง รุ่นที่ ๖ (๖ วัน) ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สมัครอบรมได้ที่ Link
http://118.175.38.116/online/submission.aspx?cid=2174

หลักสูตรระยะสั้น การตรวจสอบภายในระดับสูง รุ่นที่ ๔ (๖ วัน) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สมัครอบรมได้ที่ Link
http://118.175.38.116/online/submission.aspx?cid=2174


ณ ศูนย์ฝึกอบรม คลองหก จังหวัดปทุมธานี
หลักสูตรระยะยาว "เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน" (ระดับต้น) รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
สมัครอบรมได้ที่ Link
http://118.175.38.116/online/submission.aspx?cid=2158
[/color]

12
 ;Dได้ส่งให้ทางไปรษณีย์แล้วนะคะ ดังภาพ และหากท่านใดสนใจ ให้ลงชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ในกระทู้นี้นะคะ :-*

คำนำ

      แนวปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามนี้ จัดทำเป็นแนวทาง (Guideline) เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรหน่วยรับตรวจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ ได้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ในเบื้องต้นถึงวิธีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน “การเฝ้าระวัง” และ “การบริหารความเสี่ยง” ก่อนเกิดเหตุ วิธีการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มี “ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน”  โดยรวบรวมเนื้อหา สาระ จากหนังสือ ตำราทางวิชาการ เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำจากท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม แล้วนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ซึ่งเนื้อหาเริ่มต้นจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ทราบถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ซึ่งถือเป็นคัมภีร์สำคัญในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังให้ทราบถึงแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยสรุปแบบกระชับและเข้าใจง่าย จากคู่มือการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ( เล่ม ๑ ) ( เล่ม ๒ ) ( เล่ม ๓ ) คำแนะนำในการจัดทำแบบรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๕ / ว ๓๓๙๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( เล่มเหลือง )

หน่วยตรวจสอบภายใน   องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม   ขอขอบคุณ  ท่านนายก  รองนายก เลขานุการนายก ประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนท่านปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าสำนัก/ส่วน และเจ้าหน้าที่ ทุก ๆ ท่าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม มา ณ โอกาส นี้  ที่เป็นกำลังใจผลักดันให้การสนับสนุน  หน่วยตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานตรวจสอบภายใน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวปฏิบัติหน้าที่และแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ เล่มนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า อันจะส่งเสริมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ มีระบบปฏิบัติงานและการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง มีความโปร่งใส ในการปฏิบัติ (Transparency) สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

หทัยรัตน์  ขัติวงษ์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
กรกฎาคม ๒๕๕๗

13
การเบิกจ่ายงบประมาณ "ค่าปรับปรุงอาคารสนง." ต้องเป็นไปตามกระบวนการของระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ การตั้งงบประมาณเบิกจ่ายไว้ในข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องเป็นไปตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 / ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ดังนั้น "ค่าปรับปรุงอาคารสนง. 65,000 บาท" ต้องตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีเงินวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท


14
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และด้วยความอาลัยยิ่ง แด่ อาจารย์ธงชัย  ศรีงิ้วราย

ซึ่งท่านอาจารย์ธงชัย ศรีงิ้วราย ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัด สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ท่านเป็นบุคลากรที่สำคัญคนหนึ่งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระเบียบกระทรวงมหาดไทยหลายฉบับ โดยเฉพาะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และเป็นผู้ผลักดันแก้ไขปรับปรุงระเบียบเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบัน โดยท่านได้เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานราชการเอกชนหลายหน่วยงาน รวมถึงท่านได้ให้ความรู้ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ....หลายครั้งที่ท่านอาจารย์ได้ให้คำปรึกษาและให้ความรู้ต่อศิษย์ (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ท่านไม่เคยปฏิเสธที่จะรับสายโทรศัพท์ต่อศิษย์แม้แต่ครั้งเดียว.....

ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ ได้ร่วมไว้อาลัยต่อท่านอาจารย์ธงชัย  ศรีงิ้วราย ดัง Link
http://www.auditgrouplocal.com/data2/25082014233927.pdf

...ขอวิญญาณอาจารย์สู่สุคติ สู่สวรรค์นภาลัย...ศิษย์น้อมใจอาลัยรักแด่อาจารย์..

15
คุณวาสนา  ภูขาว โปรดให้หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ด้วยนะคะ  :-* 

หน้า: [1] 2 3 ... 36